Wednesday, December 15, 2010

Kitaran Perniagaan

Kitaran Perniagaan

Memiliki perniagaan sendiri barangkali merupakan satu cara yang paling terjamin untuk memenuhi kehendak sara hidup. Hakikat ini banyak berlaku di negara seperti Malaysia, di mana kemewahan dinikmati oleh sebahagian besar daripada masyarakatnya. Sejajar dengan ekonomi negara yang sedang berkembang maju, menjalankan perniagaan di negara ini boleh mendatangkan pulangan yang tinggi. Kami menawarkan maklumat yang komprehensif mengenai kitaran hayat perniagaan secara keseluruhan. Sila klik pada mana-mana peringkat kitaran berikut. 

Merancang Perniagaan Anda
Dalam bidang perniagaan, merancang adalah salah satu perkara yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh seorang usahawan. Kejayaan dan kegagalan sesuatu perniagaan bergantung kepada kemampuan pemilik tersebut untuk membuat perancangan.
Perancangan yang teliti adalah penting dalam mengendalikan perniagaan yang berjaya di mana pemilik perniagaan dapat mengenal pasti dan menghindar daripada masalah-masalah yang boleh berlaku apabila perniagaan bermula.
Halaman ini menyediakan panduan dalam merancang perniagaan anda. Anda boleh dapati ringkasan mengenai ekonomi Malaysia serta maklumat asas yang anda perlu ketahui sebelum memulakan perniagaan. • Perniagaan di Malaysia

 • Sebelum Memulakan Perniagaan

 • Bentuk-bentuk Perniagaan

 • Francais

 • Membiayai Perniagaan Anda

 • Undang-undang dan Dasar

 • Berurus Niaga dengan Kerajaan

 • Peluang Perniagaan

 • Pelaburan Asing • Memulakan Perniagaan 

  Sebelum memulakan perniagaan, anda hendaklah mendaftarkan perniagaan yang dipilih dan mendapatkan lesen dan permit yang diperlukan. Di samping itu, anda juga perlu mengenal pasti lokasi dan tapak perniagaan yang sesuai.

  Pautan- pautan berikut menyediakan maklumat lanjut mengenai :

 • Mendaftar Perniagaan

 • Francais

 • Lesen dan Permit 

 • Lokasi dan Tapak Perniagaan • Menguruskan Perniagaan Anda

  Untuk membantu anda dalam menguruskan perniagaan, sila klik pada pautan-pautan berikut untuk maklumat lanjut:


 • Pengurusan Sumber Manusia

 • Pencukaian

 • Keperluan Perakaunan dan Audit

 • Standardisasi dan Akreditasi

 • Pengambilan dan Percantuman 

 • Pembubaran Perniagaan

 • Timbangtara 


 • Mengembangkan Perniagaan Anda
   Kerajaan Malaysia menyediakan telah pelbagai program sokongan dan insentif untuk perniagaan-perniagaan dan para usahawan sebagai langkah membantu pertumbuhan perniagaan mereka.

  Klik pada pautan-pautan di bawah untuk maklumat lanjut mengenai sokongan dan program-program insentif yang ditawarkan Kerajaan


 • Pembangunan Perusahaan

 • Pembangunan Sumber Manusia

 • Penyenaraian Awam

 • Pemasaran dan Khidmat Nasihat

 • Perlindungan Harta Intelek


 •  Sumber : http://www.malaysia.gov.my/BM/Pages/default.aspx

  No comments:

  Post a Comment

  LinkWithin

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...